Godsbangårdarna i Helsingborg och Malmö säkras

Foto: Trafikverket

Från slutet av september fram till i april nästa år utför Trafikverket arbeten runt godsbangårdarna i Helsingborg och Malmö. Arbetena är ett led i projekt Säkra bangårdar, vars syfte är att öka säkerheten och trygga arbetsmiljön.

– Säkerheten är a och o. Målet är en säker miljö för personalen som arbetar på godsbangården och minskad olycksrisk i och med att obehöriga inte ges möjlighet att vistas där. Det är för att uppnå detta som vi nu bygger stängsel, grindar och sätter upp övervakningskameror runt godsbangårdarna i Helsingborg och Malmö, säger Andreas Pollack, projektledare för Säkra bangårdar på Trafikverket.

Viktigast när det gäller att hålla obehöriga borta från en bangård är ordentliga stängsel och grindar samt bra säkerhetsrutiner. Bangårdar är ett livsfarligt område för obehöriga och Trafikverket vill på detta sätt minska risken för olyckor och förhindra skadegörelse, klotter och stölder.

Trafikverket arbetar målmedvetet för att öka säkerheten på godsbangårdarna. I samverkan med alla aktörer på bangårdarna arbetas det med ständiga förbättringar. Trafikverkets projekt Säkra bangårdar omfattar sju godsbangårdar i landet. Efter säkerhetsgranskningar har man kommit fram till att följande ska göras:

  • Förbättra områdesskyddet.
  • Förstärka säkerhetsorganisationen.
  • Införa nödlägesplan och lokala ordnings- och skyddsregler.

Arbetena är planerade så att de förorsakar minsta möjliga påverkan på såväl gods- och persontågstrafiken som på omgivningen. Kostnaden beräknas bli sex miljoner kronor i Helsingborg och åtta miljoner kronor i Malmö.

I Borlänge satte säkerhetsarbeten i gång i slutet av augusti och dessa godsbangårdar står på tur: Sävenäs i Göteborg (slutet av september), Gävle och Hallsberg under 2014 samt Trelleborg 2015.