Lövhalkan i antågande

Höstsäsong innebär risk för lövhalka på spåren. Foto: Glåm

Under september–november drabbas tågtrafiken ibland av störningar på grund av spårhalka. Spårhalka orsakas främst av fallande löv och barr som krossas av järnvägshjulen. Kvar blir en hal beläggning. Trafikverket förebygger spårhalka genom att använda friktionsmedlet Electragel 2003. Medlet läggs ut på spåret vid platser där problemen är vanliga, antingen från fordon eller manuellt.

Utläggningen sker normalt ett par gånger i veckan, men ibland upp till flera gånger om dagen, beroende på banans trafikmängd och tid på säsongen.

– Friktionsmedel är ett bra sätt att förebygga spårhalka, men störst effekt får vi om alla aktörer gör vad de kan för att minska problemen, säger Johan Petersson som arbetar med spårhalka på Trafikverket.

I höst har Trafikverket dessutom startat ett pilotprojekt om spårhalka i Region Syd i syfte att minska störningar i tågtrafiken. Om pilotprojektet blir framgångsrikt kan det nya arbetssättet komma att införas i hela landet.

– Under 2012 ledde problemen med spårhalka till ungefär 100 timmars försening i Region Syd, berättar Johan Petersson.

I år är målet att minska förseningarna med minst 10 procent inom Region Syd.