Trafik igen på den moderniserade Skånebanan

Pågatåg i Skåne. Foto: Kasper Dudzik/Skånetrafiken

Nu rullar tågen igen på den moderniserade Skånebanan. Efter en 21 veckor lång avstängning har nu banan mellan Hässleholm och Åstorp ny kontaktledning och kraftförsörjning.

Upprustningsarbetet inleddes i april. På den 52 kilometer långa sträckan Hässleholm–Åstorp har hela kontaktledningssystemet bytts ut. Kraftmatningen har också förstärkts med nio stycken autotransformatorer som ger mer kraft till tågen och möjliggör tyngre tåglaster samt minskar energiförlusterna.

Den nya banan är säkrare, bekvämare, stabilare och mer driftsäker. 1000 kontaktledningsstolpar och 30 kontaktledningsbryggor har bytts ut. Den totala investeringskostnaden blev cirka 170 miljoner kronor och den beräknade livslängden är nu 60 år.

– Arbetet har gått helt enligt plan och har dessutom blivit billigare än beräknat. Den nya banan är nu redo att ta emot de nya Pågatågen, säger Trafikverkets projektledare Bo Viberg.

Under 2012 rustades Skånebanan mellan Hässleholm och Klippan upp med ny räls, sliprar och växlar. Samtidigt renade makadam och banunderbyggnad.