Satsningar i Klippan ska korta restiderna på Skånebanan

Trafikverket kommer att bygga ett förlängt mötesspår i Klippan. Foto: Trafikverket

Nu rustar Trafikverket Skånebanan, mellan Helsingborg och Hässleholm. På så vis ökas tillgängligheten och kapaciteten så att restiderna på Skånebanan minskar. I Klippan kommer man framför allt att märka av vårt arbete på stationen. Där kommer man att bygga en ny gångbro över spåren. Bron medfinansieras av Klippans kommun.

– Med hjälp av gångbron får de som bor i Klippan en bättre och mer tillgänglig gångväg till plattformarna, där man på ett smidigt sätt kan ta sig till stationen även från den södra sidan. Samtidigt hoppas vi kunna minska spårspringet, säger projektledaren Marie Sundling.

Trafikverket kommer också att bygga ett förlängt mötesspår. Spåret sträcker sig från Klippans station till plankorsningen i Söndraby.

– Ett förlängt mötesspår gör det möjligt att ha halvtimmestrafik på sträckan, säger Marie Sundling.

Dessutom utför Trafikverket en del arbeten som man inte uppmärksammar så mycket. Det handlar till exempel om flora- och faunainventeringar. Men också om geotekniska undersökningar för att fastställa jordart och bärighet i marken, samt arkeologiska undersökningar för att säkerställa att vårt arbete inte förstår något kulturvärde.