Genombrott i Hallandsås

Per Rydberg, projektchef på Trafikverket och infrastrukurminister Catharina Elmsäter-Svärd vid genombrottet i Hallandsås. Foto: Christer Wiik
Invigningstältet vid Hallandsås var fullt av besökare. Foto: Christer Wiik
Tunnelborrmaskinen vid genombrottet. Foto: Trafikverket

Tunnelborrmaskinen Åsa bröt vid 12-tiden på onsdagen igenom på Hallandsås norra sida. Därmed är båda tunnelrören för den dubbelspåriga järnvägen färdigborrade. Nu återstår järnvägsinstallationer innan tunneln öppnar för trafik, vilket beräknas ske 2015.

– Det är en historisk dag. Vi har i princip arbetat dygnet runt sedan projektets omstart för åtta år sedan och projektets runt 600 medarbetare känner idag stolthet, säger Per Rydberg, projektchef på Trafikverket, till Branschnyheter.

Västkustbanan är till 85 procent utbyggd till dubbelspår. Enkelspåret över den branta Hallandsås med dess tvära kurvor utgör banans enskilt besvärligaste flaskhals.

Efter att projektet hade legat nere sedan 1997, återstartade tunnelbyggnationen 2005 med den specialtillverkade tunnelborrmaskinen Åsa och med Skanska-Vinci som entreprenör. I de två tredjedelar av rören som återstod att bygga har Åsa lagt ett betongrör efter sig, bestående av cirka 40 000 betongsegment. Projektet har också använt avancerad frysteknik och unika förbehandlingsmetoder för att ta sig igenom den extrema geologin med söndervittrat berg, rikliga vattenmängder och höga vattentryck.

– Nu går projekt Hallandsås från ett tunnelprojekt till ett järnvägsprojekt, säger Magnus Alm, trafikverkets informatör i projekt Hallandsås.