Strukton Rail får uppdrag på Citybanan

Foto: Ryno Quantz

Strukton Rail har fått uppdraget att bygga hela spårsträckningen med tillhörande teknik inom projektet Citybanan i Stockholm. Beställningen kommer från Trafikverket och är värd 207 miljoner kronor.

I Struktons uppdrag ingår att bygga en sex kilometer lång dubbelspårig bana genom centrala Stockholm, mellan stationerna Tomteboda och Stockholms Södra. I anslutning till den nya stationen Stockholm City breddas banan till fyrdubbla spår för att möta det ökade trafiktrycket. Installation av el, kontaktledning, signal- och telesystem ingår också i Struktons uppdrag, samt att förse hela sträckan med brandlarm.

­− Vi är glada över Trafikverkets förtroende och ser fram emot att bygga spårmiljön för Citybanan. För oss är projektet också intressant eftersom vi använder nya arbetsmetoder och kommer att ha ett brett samarbete med andra aktörer, säger Johnny Berg, regionchef för Strukton Rails projektverksamhet.

En del av Struktons arbeten kommer att utföras i sänktunneln under Riddarfjärden, där järnvägsspår och växlar ska gjutas på plats. Förberedelser och planering sätter igång under de närmaste veckorna och vid årsskiftet 2016/2017 ska hela spårbygget vara klart.