Trafikverket bekämpar ogräs längs järnvägen

Foto: Trafikverket

 

Växter i spåren är ett säkerhetsproblem för både resenärer och personal. Med början den här veckan bekämpar Trafikverket ogräs på vissa järnvägssträckor. Medlet som används är miljögodkänt och biologiskt nedbrytbart.

 Järnvägen måste hållas någorlunda fri från växter för att vara säker. Tåg ska kunna bromsa utan att glida på vegetation, lokförare måste se signaler och hinder och Trafikverkets personal ska kunna besiktiga anläggningen för att se till att den är säker. Växter i spåret är dessutom en brandrisk.

– Vi måste bekämpa ogräs längs spåren av säkerhetsskäl, säger projektledare Jörgen Säleby. Men vi gör allt för att minimera miljöpåverkan, det arbetar vi med hela tiden.

 Trafikverket har prövat andra alternativ, men det enda som har fungerat tillräckligt bra hittills är kemisk bekämpning. Det medel som används nu är Roundup bio. Den aktiva substansen heter glyfosat och den används inom trädgårdar och jordbruk. Medlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och av Trafikverkets kemikalieråd. Det angriper bara växter och bryts ned biologiskt.

 Ett specialbyggt tåg används för bekämpning längs järnvägslinjerna. Besprutning sker inte vid vattentäkter eller övergångar, inte heller när det regnar eller blåser mycket. För att störa trafiken så lite som möjligt sker ogräsbekämpningen oftast nattetid.

Vissa bangårdar (driftplatser) med regelbundna växlingsrörelser och kända arbetsmiljöproblem kopplade till ogräs kommer också att bekämpas. Där används fyrhjuling och handspruta. Trafikverket anmäler bekämpningen i god tid till de kommuner som berörs.