”Skilj privata åsikter från Trafikverkets uppdrag”

I två stora artiklar på GP Debatt framför landskapsarkitekten Dan Settergren sin syn på Västlänken, den tågtunnel under Göteborg som just nu projekteras. Nu vänder sig Trafikverket emot att Settergren associeras med Trafikverket i artiklarna.

Den 22 april uppges han vara "specialist inom projekt Västlänken". Den 23 april skriver GP att han är "godkänd av Trafikverket för uppdrag inom projekt Västlänken".

Trafikverket menar att Dan Settergren är anställd av konsultföretaget Vectura, som har avtal med Trafikverket. Han har inte varit anlitad som konsult hos projekt Västlänken inom ramen för Vecturas nuvarande uppdrag.

”Det står Dan Settergren fritt att föra fram vilka åsikter som helst. Det är en självklarhet. Men när han låter sig associeras till Trafikverket och projekt Västlänken kan vi inte uppfatta det som något annat än att han och GP försöker använda det statliga verkets namn för att höja värdet på privata åsikter.”, skriver Nalclas Härenstam, kommunikationschef inom Verksamhetsområde Samhälle på Trafikverket, i ett svar på Trafikverkets webbplats.

Trafikverkets och projekt Västlänkens uppdrag är att bygga en järnvägstunnel i beslutad sträckning. Trafikverket menar att de som vill föra fram sina synpunkter har full frihet att göra det, men anser då att detta ska ske utan risk för sammanblandning med Trafikverkets uppdrag.