Svensk järnväg ska anpassas till högre hastigheter

Trafikverket ska ta fram en standard med tekniska lösningar för hur järnvägsnätet i Sverige ska anpassas för höghastighetståg. Rejlers ska leda arbetet som gör det möjligt att komma igång och utveckla järnväg för tåg som ska köra snabbare än 250 kilometer i timmen. - Rejlers har vuxit snabbt de senaste åren, inte minst på järnvägssidan. Detta uppdrag handlar verkligen om teknik i framkant och är ytterligare ett bevis på att våra kunder uppskattar vår kompetens, säger Eva Nygren, koncernchef på Rejlers. Arbetet ska resultera i ett beslutsunderlag kring vilken teknik och vilka lösningar som ska användas i framtiden när järnväg för höghastighetståg byggs. Frågeställningar som kommer att behandlas under uppdragets gång är exempelvis hur fort tågen ska köra, om de ska gå på separata spår samt om det ska vara egna stationer för dessa tåg. I uppdraget ingår även att bestämma vilket underlag tågen kan åka på samt övriga tekniska frågor.  Rejlers kommer att leda den grupp på Trafikverket som ska jobba med att ta fram systemstandarden. Uppdraget ska vara klart i slutet av 2013. Rejlers uppdrag är värt cirka 2 miljoner kronor.