Många vill köra tåg på avreglerad järnväg

Foto: Christer Wiik

Sammanlagt 46 företag söker plats på de svenska järnvägarna nästa år. När ansökningstiden för att komma med i tidtabellen 2014 gick ut natten mot tisdag fanns bland annat två nya operatörer som vill konkurrera med persontåg Stockholm – Göteborg.

Järnvägstrafiken är numera avreglerad. Alla företag som uppfyller krav på säkerhet och ekonomisk bärkraft kan söka läge i tidtabellen.

– Det är ett omfattande arbete som nu sätter igång med att analysera ansökningarna och så långt som möjligt pussla ihop önskemålen om trafikering på alla olika sträckor, säger Jonas Westlund, chef för Trafikverkets enhet Försäljning.

Av de totalt 46 ansökningarna kommer två från helt nya aktörer. 27 söker för att köra persontåg och 13 godståg. Övriga ansökningar gäller exempelvis tider för banarbete.

För sträckan Stockholm – Göteborg har, utöver SJ AB och till exempel Skandinaviska Jernbanor AB som kör idag, två nya aktörer sökt plats; MTR Nordic AB och Citytåget i Sverige AB.

– Vi har en ambition att trafikera i första hand Stockholm – Göteborg med ett antal avgångar per dag, säger Johan Söör, affärsutvecklingsdirektör på MTG.

Trafikverkets tidtabellskonstruktörer samråder med järnvägsföretagen för att fördela plats på spåren. Om utrymmet inte räcker för alla som har sökt ska Trafikverket prioritera den trafik som bedöms ge störst samhällsekonomisk nytta.

Ett förslag till tågplan ska vara klart 28 juni. Tågplanen för 2014 fastställs 20 september och den nya tidtabellen börjar gälla 15 december 2013.