Vädret stoppar spårbyte på Västra stambanan

Det planerade spårbytet mellan Moholm och Töreboda kan inte ske nu på grund av kylan.

Spårbytesarbetet som skulle ske 3-11 april mellan Moholm och Töreboda kan inte påbörjas på grund av kylan.

– Startar vi arbetena, trots kylan, är risken stor att vi inte kan utföra alla moment som krävs för en fullt fungerande järnväg, säger Jenny Nilsson, projektledare på Trafikverket.

Beslut om avbrott togs den 1 april. Arbetet återupptas när det finns tider i spår.

Västra stambanan går mellan Göteborg och Stockholm och är en av Sveriges viktigaste och hårdast belastade järnvägar med en årlig transport av sju miljoner resenärer och sex miljoner ton gods. Den är i dag i stort behov av upprustning, vilket gör tågtrafiken känslig för störningar.