”Ta Roslagsbanan till Arlanda”

Frågan om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts på uppdrag av SL. Foto: Christer Wiik

De sex kommunerna i nordost - Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker - driver genom samverkansorganisationen Stockholm Nordost kravet på en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Nästa viktiga steg är att Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i maj förväntas besluta att fortsätta utreda frågan i syfte att åstadkomma en spårförbindelse mellan nordostkommunerna och Arlanda.

- Stockholmsregionen växer kraftigt och kommunerna inom Stockholm Nordost vill ta ansvar för att skapa både bostäder och arbetstillfällen för de som vill bo och verka här. Men för att detta ska bli möjligt krävs satsningar på en väl fungerande kollektivtrafik där en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda är väldigt viktig, säger Kjell Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje och ordförande i Stockholm Nordost.

Frågan om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts på uppdrag av Storstockholms lokaltrafik (SL) och utredningen genomgår nu en remissrunda fram till 10 april. Frågan förväntas bli behandlad av Trafiknämnden i Stockholms läns landsting i maj.

Stockholm Nordost har, tillsammans med Arlandakommunerna, nu i remissvaret till SL pekat på ett antal brister i hur utredningen genomförts. Särskilt har flera av de positiva värden som en tvärförbindelse skulle innebära inte fullt ut belysts.

Stockholm Nordost har låtit ett konsultbolag granska SL:s utredning. Granskningen visar tydligt att en förlängning av Roslagsbanan skulle ge ett relativt bra samhällsekonomiskt resultat, bättre än vad som redovisats i grundutredningen. Särskilt som det rör sig om en kort sträcka och en förhållandevis låg investeringskostnad.

- Nordostsektorn saknar i dag en regionalt kopplad spårtrafik som på ett långsiktigt sätt knyter samman oss med övriga Stockholmsregionen och som bidrar till ett ökat kollektivresande. Att exempelvis Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun, Knivsta kommun (Arlandakommunerna), SWEDAVIA, som driver Arlanda flygplats, m.fl. har ställt sig positiva till en förlängning av Roslagsbanan visar på frågans betydelse. En sådan förlängning skulle aktivt bidra till utvecklingen både på och kring Arlanda, säger Kjell Jansson.

Enligt visionen för Stockholm Nordost, som är antagen av de sex nordostkommunernas kommunfullmäktige, avser nordostsektorn att till år 2040 skapa förutsättningar för ett bostadsbyggande för ytterligare 100 000 invånare samt för 50 000 nya arbetstillfällen.