Spårbyte mellan Alvesta och Älmhult

Foto: sxc.hu

För att höja kvaliteten på Södra stambanan och öka kapaciteten i knutpunkten Alvesta byter Trafikverket ut räls mellan Alvesta och Älmhult och bygger om bangården i Alvesta. Arbetet inleds under påsken och ska vara färdigt i september.

– Spårbytet är en planerad underhållsåtgärd på den viktiga Södra stambanan, som går mellan Malmö och Stockholm. Samtidigt som vi gör detta passar vi på att byta växlar på bangården i Alvesta. Växelbytena innebär att tågen tar sig fram smidigare, säger projektledare Christian Björnsson.

Trafikverket bedriver ett kontinuerligt arbete med att förnya gamla och slitna spår. Spåret mellan Alvesta - Älmhult är slitet och behöver bytas ut. Merparten av spåren har legat sedan slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.

Genom Alvesta ner till Vislanda ska båda spåren bytas (tillsammans en längd av 28 kilometer) och makadamen renas. Mellan Diö och Älmhult, en sträcka på tio kilometer, byttes det ena spåret ut hösten 2011 eftersom det var i stort behov av underhåll. På denna delsträcka ska makadamen renas.

Arbetet utförs med specialbyggda maskiner, som med hög precision byter räls och renar makadam och därefter justerar spåret till sitt korrekta läge. Maskinerna flyttar sig framåt ungefär 1,5 kilometer per dag.

– Den som reser på Södra stambanan kommer efter spårbytet att märka att tågen går både tystare och mjukare, säger Christian Björnsson.

Under byggtiden kommer all tågtrafik att gå på ett spår i stället för som normalt på två. Det leder till något förlängda restider för regionaltrafiken.

Arbetet på bangården i Alvesta påbörjas under påsken. Spårbytet mellan Alvesta och Älmhult startar i maj och ska vara klart i september i år. Budget för arbetet är 195 miljoner kronor och entreprenör är Svensk Järnvägsteknik AB.