Två spår blir fyra när Mälarbanan byggs om

Vy över det framtida spårområdet söder om station Kallhäll. Förutom en ny stationsbyggnad kommer även järnvägen att rätas ut vilket innebär att de befintliga spåren flyttas samt att det läggs till två nya. En ny gräsbevuxen bro ska göra det lätt att ta sig mellan Kallhäll och Görvälns naturreservat som ligger naturskönt intill Mälaren. Illustration: Trafikverket
Skiss över nya ingången till Barkarby station. Illustration: Trafikverket

I november inleddes arbetet med att bredda och bygga om den del av Mälarbanan som leder in mot Stockholm från nordväst. Den två mil långa sträckan mellan Kallhäll och Stockholms central är en av Sveriges mest trafikerade och många tåg konkurrerar i dagsläget om utrymmet på de två spåren. 2016 står den första etappen av den ombyggda Mälarbanan klar.

I dagsläget är förseningar och trängsel vardagsmat på Mälarbanan, som är i stort behov av en kapacitetsökning.  I dagsläget tvingas regionaltåg och fjärrtåg ofta köa bakom pendeltåg, vilket stoppar upp flödet i trafiken och ofta resulterar i förseningar.  Arbetet som inleddes i november ska resultera i att pendeltågen får egna spår i mitten, medan fjärrtåg och regionaltåg kör på ytterspåren. Då fördubblas kapaciteten och det blir det möjligt med fler tåg på banan. Projektet är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och har en totalbudget på cirka 10,7 miljarder kronor, enligt 2009 års prisnivå.

- Den första etappen, den åtta kilometer långa sträckan mellan Barkarby och Kallhäll, inleddes i november 2012 och omfattar utbyggnaden till fyra spår och två nya pendeltågsstationer i Barkarby och Kallhäll, säger Meta Moberg, kommunikationsansvarig för Projekt Mälarbanan på Trafikverket. Inledande arbeten iden första etappen är en ny bro för Slammertorpsvägen över järnvägen söder om Kallhäll och förstärkningar av marken längs hela sträckan.

Gräsbevuxen järnvägsbro

I Jakobsberg bygger man en ny entré söder om pendeltågsstationen. Den befintliga stationsentrén på östra sidan byggs om och det gamla stationshuset bevaras genom att flyttas drygt tio meter åt nordöst. I Kallhäll byggs en ny gräsbevuxen bro över järnvägen strax norr om bron för Slammertorpsvägen. För att få plats med fyra spår rivs den befintliga bron för Slammertorpsvägen.

Den ersätts med en ny bro söder om den gamla. I Kallhälls centrum byggs en ny gång- och cykelbro med entré till stationen. I projektet ingår även ny gångbro söder om Kallhälls station och gång- och cykelväg väster om spåret. I Barkarby byggs en ny gång- och cykelbro som ersätter den nuvarande Barkarbybron. På bron byggs också entrén till den nya pendeltågsstationen. Dessutom ökar tillgängligheten med Veddestabron, en ny bro över järnvägen och E18. Den har utrymme för såväl bilister som gångtrafikanter och cyklister, säger Meta Moberg.

Avstängd bana

I Tomteboda ansluter Mälarbanan till Citybanan, den nya pendeltågstunneln under Stockholm. I framtiden, när båda banorna är klara, får pendeltågen en ny färdväg i Tomteboda.

Några gånger per år planerar Trafikverket att stänga av trafiken på den aktuella sträckan upp till en vecka. I samband med avstängningen pågår arbeten dygnet runt. Avstängningar har gjorts under hösten 2011 och våren 2012, då man bland annat genomförde förberedande åtgärder för installationen av en ny tågväxel, en installation som genomförs i samband med nästa planerade avstängning under Kristi Himmelsfärdshelgen 2013.

Ny station anpassad till Barkarbystaden

Barkarbys gamla flygplats planerar Järfälla kommun den nya stadsdelen Barkarbystaden, där man under de kommande åren bygger ett stort antal bostäder och kommersiella fastigheter. Därför byggs den nya pendeltågsstationen i Barkarby 250 meter norr om den nuvarande stationen.  I samband med flytten av stationen blir Barkarby pendeltågsstation mer tillgänglig för människor som bor och arbetar i Barkarbystaden. Trafikverket förbereder även stationen för ett utökat användande, som på sikt eventuellt kommer att kunna ta emot fjärrtåg och regionaltåg.

Mälarbanans andra etapp, sträckan Barkarby-Tomteboda, utreds och planeras nu. Enligt regeringens ursprungliga planer påbörjas Mälarbanans andra etapp 2019-2021, men flera kommuner i Mälardalen, däribland Västerås och Enköping, driver opinion för att etappen ska påbörjas tidigare än så.