Studie om tunga tåg avslutad

Foto: Geez-oz

Undersökningen om långa och tunga tåg. L&HT, är ett resultat av forskning beställd av Internationella järnvägsunionen, UIC. Studien utfördes av Panteia/NEA med hjälp av Railistics.

Studien fokuserar på tåg som väger över 3 500 ton och, eller är 750 meter långa. Särskil uppmärksamhet har ägnats åt järnvägsnät med blandad passagerar- och godstrafik, fördelade över olika geografiska regioner. De data som samlas i studien har aggregerats för Europa (Sverige, Norge, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Luxemburg och Frankrike), Ryssland, Kina, Indien, Australien, Sydafrika, Brasilien och Nordamerika (USA och Kanada). 

Studien utvärderar effekten av dessa tåg och har genomfört en kostnads-och-nyttoanalys för de olika transportkorridorerna. Resultaten av analysen visar att effekterna av dessa tåg i de europeiska korridorerna skulle kunna bidra till en ökning av kapaciteten från 15 till 31 procent för långa tåg och nästan 39 procent för tunga tåg. Driftskostnaderna per ton kan också minskas med 8 procent för tunga tåg och med 30 till 45 procent för långa tåg.  

Studiens slutsatser och rekommendationer belyser svårigheten att överföra och replikera god praxis som finns på andra kontinenter. Den visar att investeringar i infrastruktur, rullande materiel och IT-stöd för dessa typer av tåg resulterar i en ökning av deras kapacitet, samtidigt som kostnaderna sänks.