Utvecklar underhållssystem för kinesiska snabbtåg

Bild: Prognostics and Health Management Center, LTU

Forskare från drift- och underhållsteknik vid Järnvägstekniskt centrum på Luleå tekniska universitet har initierat ett projekt för att utveckla ett underhålls- och tekniksystem för prognos och underhållshantering för höghastighetståg i Kina. Systemet kommer att göra höghastighetstågsystemet mer robust och tillförlitligt.

Kinesiska CRRC Sifang  (China South Locomotive and Rolling Stock Industry Corporation)är världens största tillverkare av järnvägs- och höghastighetståg och 60 procent av världens höghastighetstågssystem tillverkas i Kina där det finns mer än 22 000 km järnvägar för höghastighetståg. Det snabbaste rullande tåget i Kina går 350 kilometer i timmen.

– Vi kan erbjuda robusta och tillförlitliga lösningar för prognos och underhåll för höghastighetståg och det kommer att baseras på så kallade intelligenta molntjänster", säger Janet Lin, biträdande professor i drift och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för nystartade CRRC-LTU - Research Center med uteslutande fokus på underhållsteknik.