Transportstyrelsen beviljar forskningsmedel på sammanlagt 15 miljoner kronor

Arkivbild

Inför nästa treårsperiod har elva nya forskningsprojekt beviljats budgetmedel för forskning och innovation (FoI) på myndigheten. Budgetmedlen kan sökas av samtliga avdelningar på myndigheten och fokus ligger på innovation inom Transportstyrelsens fyra målområden, varav järnväg har fått ett anslag.

Anslaget gäller: "Projekt Utveckling av beräkningsmodeller av dynamiska kopplingskrafter". Syftet med projektet är att utveckla nya beräkningsmetoder för de dynamiska kopplingskrafter som uppstår för längre fordonståg.