Peab har fått uppdrag på Mälarbanan

Barkarby station. Bild: Trafikverket

Peab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på sträckan Barkarby-Kallhäll i projekt Mälarbanan. Detta är den första etappen i utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm. Arbetet ska ske i utökad samverkan med Trafikverket och projektören Vectura.

Beställare är Trafikverket och ordervärdet uppgår till 1,18 miljarder kronor.

På den åtta kilometer långa sträckan skall Peab utföra mark- och spårarbeten för fyra spår, breddning av befintliga järnvägsbroar, ledningsomläggningar, stödmurar med mera.

Arbetet ska påbörjas under våren 2013 och det beräknas vara klart under 2016.

Mälarbanan går norr om Mälaren från Stockholm via Västerås till Örebro.