Business Sweden och Trafikverket gjorde förbesök i Polen

Stationen i Wadowice i Polen.

Business Sweden och Trafikverkets gemensamma förbesök i Polen ledde till identifiering av konkreta affärsmöjligheter för svenska företag inom väg och järnväg.

Uppvärmda växlar, perrongskötsel, sandspridning samt friktionsmätning är endast några få områden där svensk expertis och lösningar efterfrågas av både statliga såsom privata aktörer.

– Under 2013 och 2014 planerar vi att byta ut hela flottan, det som är av intresse är fulltutrustade fordon, sidoplogar är av ett särskilt intresse, säger Grzegorz Ciechonski, chef på Remondis i Warszawa.

Den 20 och 21 februari anordnar Business Sweden tillsammans med Trafikverket en affärsdelegation där individuella affärsmöten med polska kunder och affärspartners kommer att arrangeras.