Tvärbanans Solnagren går in på upploppet

Spår och kontaktledningar på Tvärbanans anläggning mellan Alvik till Solna centrum är klara och redan i somras påbörjades de första testkörningarna. Då signalsystemet inte är installerat har flaggvakter medverkat vid provåkningarna. Dessa har placerat sig vid varje plankorsning för att hindra trafiken från att komma i vägen för vagnen. Här pågår testkörning genom området Solna Business Park. Foto: SL
Bolaget Infranord monterar här signalsäkerhetsutrustning vid Tvärbanans karaktäristiska stålbro över Mälarbanan, på gränsen mellan Solna och Sundbyberg. Foto: Christer Wiik

Om drygt ett halvår, juni 2013, invigs en ny nordlig etapp av Stockholms snabbspårväg, Tvärbanan. Det handlar om en cirka sex kilometer lång etapp mellan Alvik och Solna Centrum via Ulvsunda och Sundbyberg. Nu inleds slutspurten i projektet med ett omfattande testprogram i syfte att trimma in såväl nya vagnar som ett nytt signalsystem. Samtidigt pågår just nu ett komplicerat byggprojekt för att kunna dra fram den aktuella banan till sin ändhållplats vid Solna station. När detta uppdrag är klart sommaren 2014, är också hela Tvärbanans Solnagren slutförd. Inte sedan 1959 har huvudstadens nordliga grannkommuner Solna respektive Sundbyberg haft spårvagnar rullande på sina gator och det var förmodligen ett kärt återseende för den äldre generationen som minns denna epok. I slutet av augusti kunde nämligen allmänheten ta chansen, att för första gången provåka moderna spårvagnar genom Solna-Sundbyberg, detta i och med att Storstockholms Lokaltrafik, SL, bjöd på en åktur på den nylagda Tvärbanan mellan Alvik och Solna Centrum.

Omfattande tester Då spår är lagda och kontaktledningar är monterade och därtill första testkörningar genomförda, är det lätt att tro att invigningen står alldeles runt knuten. Men fortfarande återstår en hel del arbete att utföra. Nya vagnar och ett helt nytt signalsystem för hela Tvärbanan ska testas och enligt Kurt Seliberg, SL:s projektchef för Tvärbanans utbyggnad, är det en process som tar tid, med många aktörer inblandade. Men han understryker också att det som nu genomförs blir ett lyft för hela trafikanläggningen.

- För att möta de framtida kapacitetsbehoven med dels den nya Solnagrenen, dels den kommande Kistagrenen behövs dels ett nytt signalsystem, som ska kunna anpassas till treminuterstrafik, men även nya vagnar för att kunna ta emot fler resenärer, säger Seliberg.

Funktionsleverans Det är den amerikanska industrikoncernen General Electric, dess italienska division, som kontrakterats av SL att leverera det nya signalsystemet för Tvärbanan. Det är en så kallad funktionsleverans, vilket innebär att leverantören, utifrån ett antal uppställda funktionskrav, ansvarar för att projektera och testa systemet i fabrik och på bana.

- Nu i december påbörjas fabrikstester i Italien och från och med februari skall även signalsystemet testas på banan i Stockholm, säger Seliberg.

Nya vagnar på ingång

Som tidigare nämnt behövs också fler spårvagnar i och med den nya Solnagrenen och SL har här i ett första steg beställt 15 nya vagnar av den spanska tillverkaren CAF. Också detta är en funktionsleverans.

- Vagnarna testas först i fabrik i Zaragoza i Spanien, där de byggs.  Därefter genomförs långtidstester på testspår i Frankrike, varje fordon skall här rulla 5 000 vagnskilometer innan de levereras till Sverige och Stockholm i februari. Tredje steget i testkörningarna är att vagnarna ska testas på Solnagrenen i vintermiljö ihop med det nya signalsystemet.

De nya vagnarna har enligt Kurt Seliberg, luftkonditionering, tystare gång och är även något längre, ett vagnsätt är cirka 31 meter istället för nuvarande 30.

- Varje vagn har även sex dörrar istället för fem, men de kommer att se tämligen snarlika ut med samma yttre design och SL:s blå-vita färger. Och vi skall kunna blanda vagnar, de gamla med de nya, längs hela banan.

Transportstyrelsen ska säga sitt

Ett ytterligare förlopp som ska genomgås, innan trafikstart kan ske i sommar, är att myndigheten Transportstyrelsen ska få säga sitt om trafikgodkännande och det är många steg i denna process.

- De skall godkänna att vi bygger in signalsystemen i såväl de gamla som nya fordonen, godkänna de nya fordonen samt godkänna resultatet av testkörningar. Därefter ska myndigheten slutligt godkänna hela trafiksystemet och ge tillstånd för att driva trafik, säger Seliberg som är hoppfull när det gäller frågan om trafiken verkligen hinner sättas igång juni 2013 till Solna centrum.

- Det har varit vår planeringsmålpunkt under lång tid. Det är bara om signalsystemet inte skulle fungera som tänkt, som vi kan diskutera att skjuta på ett öppnande.

Svåraste etappen påbörjad

Efter Solna centrum väntar en sista etapp på 800 meter fram till Solna station som blir Tvärbanans slutstation. Här har man påbörjat schaktarbeten och enligt, Assi Abdel Baki, informationsansvarig för Tvärbanans utbyggnad, så är denna etapp en svår utmaning.

- Samtidigt som Tvärbanan börjar bli klar mellan Alvik och Solna Centrum, så kommer vi in i ett intensivt skede för delen Solna Centrum-Solna station. Här ska vi bygga två tunnlar, en under Solnavägen/Frösundaleden och en under Hagalundsgatan. Därtill så ska vi bygga en nedfart till en av tunnlarna och en ändhållplats i anslutning till Solna station. Det är en av de tekniskt svåraste passagerna i projektet. Och vi försöker anpassa vårt sätt att bygga för att störa de boende och biltrafiken så lite som möjligt. Det är inte så lätt att spränga intill bostadsområden och därför informerar vi så mycket som möjligt, säger Assi Abdel Baki.

Adolf Karlsén, Blockchef Betong, NCC Construction, fyller i:

- De tekniska svårigheterna är att vi har minimalt med utrymme och komplicerade markförhållanden. Vi har dessutom mycket ledningar av olika de slag: el- teleledningar, gamla VA-ledningar och spilledningar som måste läggas om, säger Adolf Karlsén och ger samtidigt en lägesrapport om höstens arbeten.

- När det gäller tunnlarna, så har vi i princip kommit igång med trågen, de första delarna i tunnelns ändar. Sen pågår berg- och markjobben för att frigöra diket. Detta så att vi kan börja bygga själva betongtunnlarna. För att kunna schakta, ta bort jord, så måste man slå i spont, stålrör eller stålplankor som, enkelt beskrivet, sätts fast med stag eller vajer, så att det blir som ett dike, där man också sprängt ner till den nivå där tunneln ska ligga på, avslutar Adolf Karlsén.