SL förbereder för Tvärbanans nya sträcka

Tvärbanan ger möjlighet att ta spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Foto: Region Stockholm

Arbetet med att bygga ut Tvärbanan till Helenelund pågår för fullt. Under fem dagar med start i morgon kan inga bussar gå till Helenelunds station på grund av ett spontarbete. Pendeltågen påverkas inte. SL håller på att förbereda för Tvärbanans nya ändhållplats i Helenelund och behöver göra ett spontarbete för att förstärka området kring de ledningar som går under marken.

När Tvärbanan byggts ut till Helenelund knyter den ihop arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder. Resenärerna i Stockholm kan då åka med spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan.

Tvärbanan ger möjlighet till byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar. SL behöver leda om trafiken flera gånger under byggtiden. Den nya sträckan kommer att öppnas i två etapper: först till Ursvik och sedan till Helenelund.