Resandet med tåg fortsätter att öka i Skåne

Foto: Christer Wiik

Resandet med tåg i Skåne fortsätter öka med 8 procent. Mest ökar Österlenbanan till Simrishamn samt Västkustbanan. Citytunnelstationerna Triangeln och Hyllie ökar kraftigt (+23 procent resp +41 procent) men mest ökar Köpingebro (+48 procent).

Resandet över Öresundsbron ökar med 5 procent. På bland annat Skånebanan, där det varit stora banarbeten under året, minskar resandet.

Statistiken bygger på de årliga resanderäkningar som görs i oktober för både Öresundståg och Pågatåg, vilka är uppräknade till årsvärden. För Öresundsbron bygger värdena på DSB:s försäljningsstatistik (så kallade salgstal), vilka är preliminära och kan komma att justeras något efter december månads utgång.