Många rädda för att smittas i kollektivtrafiken

10 procent av de som reste kollektivt innan pandemin kommer troligtvis inte tillbaka. Foto: Transdev

Resenärerna kommer tillbaka till kollektivtrafiken men fortfarande säger 10 procent att de inte avser att någonsin komma tillbaka. Två avgörande faktorer som skulle kunna få dem att ändra sitt beslut är, en ännu bättre vaccinationstäckning och mer kollektivtrafik. Det visar en ny undersökning om Coronavirusets påverkan på våra arbets- och resvanor som mobilitetsföretaget Transdev har gjort i samarbete med Yougov i oktober, drygt en månad efter att restriktionerna har släppts i Sverige.

Kollektivresandet ökar och oron för att smittas av covid-19 i kollektivtrafiken minskar, även om den är kvar på höga nivåer. Hela 38 procent av alla respondenter är oroliga för att smittas i kollektivtrafiken, vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med senaste undersökning maj 2021 och med hela 14 procentenheter jämfört med maj 2020. 

– Vi ser en positiv trend i den senaste undersökningen vilket bekräftas också av resandesiffrorna vi ser över hela landet. Det kommer så klart som en lättnad för en bransch som har drabbats hårt under pandemin. Men en del utmaningar återstår, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev.

Samtidigt som att läget klarnar säger fortfarande runt 10 procent av de som reste kollektivt innan pandemin började att de troligtvis inte kommer att komma tillbaka till kollektivtrafiken.

– Pandemin har raderat tio år av hårt arbete för att öka det kollektiva resandet. Om vi vill uppnå våra klimatmål måste vi få fler att åka kollektivt. Vi, inte bara branschen men också hela samhället, måste kavla upp ärmarna för att locka tillbaka resenärerna som lämnat och få fler att åka kollektivt och bidra till att vi klarar klimatutmaningen, fortsätter Eva Tiséus.

Två avgörande faktorer som nämns av de som slutat åka kollektivt för att de ska våga sig tillbaka till kollektivtrafiken är att alla blir vaccinerade och att kollektivtrafikutbudet blir större.

– Detta ser vi som ett bevis på att det idag finns ett momentum för kollektivtrafiken. Folk vill ha mer kollektivtrafik och inte mindre. Pandemin måste användas som ett möjlighetsfönster för att hela samhället ska tänka om, tänka nytt och satsa rätt, avslutar Eva Tiséus. 

Detta bekräftas också av 57 procent av alla respondenter som uppger att de vill resa på ett mer miljövänligt och klimatsmart sätt i framtiden. Hela 64 procent av alla respondenter och 81 procent av kollektivtrafikresenärerna tycker att det borde investeras mer i kollektivtrafiken.