Trafikverket gör förbättringsarbeten på Österlenbanan, Ystad-Simrishamn

Snart öppnar nyrenoverade Österlenbanan i gen. Foto: Trafikverket

Natten till lördagen den 26 november slutade tågen att rulla mellan Ystad och Simrishamn. Upprustningen av järnvägen startade 2019, arbetet som sker nu är de sista i projektet. Sedan en vecka är tågtrafiken stoppad, ytterligare två veckor kvarstår. Under tågstoppet kopplar Trafikverket in nya växlar, ny räls och andra arbeten. När man är klar kommer tågen att kunna köra snabbare, ha färre störningar och stationerna kommer vara bättra utrustade. Bland annat har får de bättre skyddszoner, tydligare ledstråk och fler sittplatser. Totalt kommer projektet ha kostat cirka 600 miljoner kronor.

Arbetet under avstängningen syftar till att slutföra åtgärderna på Österlenbanan och koppla in den nya signalanläggningen. På så sätt går det att nyttja bland annat mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn. Trafikverket gör även ett slipersbyte mellan Köpingebro och Ystad. Den 19 december går tågen igen och alla förbättringar är då inkopplade.