Balfour Beatty Rail får förnyat förtroende av Trafikverket

Foto: Balfour Beatty Rail

Trafikverket har meddelat att de tilldelar Balfour Beatty Rail förnyat förtroende för att ansvara för drift och underhållet på Mälarbanan, bansträckningen mellan Bålsta och Hovsta, totalt drygt 28 mil järnväg.

Avtalet är en totalentreprenad, sträcker sig över fem år med start 1 juli 2013, och innehåller option på förlängning på totalt två år

Uppdraget inkluderar både felavhjälpande såväl som förebyggande underhåll. Kontraktet skall genomföras under så kallad utökad samverkan mellan beställare och entreprenör Kontraktssumman uppgår till drygt 179 miljoner kronor för hela kontraktsperioden (exkl. optionsåren).