Abetong skriver miljardkontrakt med Trafikverket

Foto: Abetong

Abetong har tilldelats det nya femårskontraktet som huvudleverantör av järnvägssliprar till Trafikverket till ett totalt ordervärde om drygt 1 miljard kronor. Det nya femårskontraktet löper från och med den 1 oktober och innebär att Abetong kommer ett leverera spår- och växelslipers till Syd- och Mellansverige. Den nya tilldelningen innebär möjlighet till större volymer än vad företaget levererat de senaste åren.

Leveranstiden omfattar 2013 till 2017 med option på ytterligare två år. – Det nya femårskontraktet gör att vår slipersfabrik i Vislanda utanför Växjö får full beläggning de närmaste fem åren, säger Fredrik Holst, vd på Abetong. Abetong har varit leverantör av sliprar till Trafikverket sedan 1950-talet, då man utvecklade betongslipern i samarbete med dåvarande SJ. Även den senaste avtalsperioden var man Trafikverkets huvudleverantör av betongsliprar.