Goodtech får fortsatt förtroende vid Haparandabanan

Foto: Trafikverket

Goodtech har av Trafikverket tilldelats utförandeentreprenaden omfattande el-, signal- och telearbeten, samt kabelförläggning längs Haparandabanan. Dessutom ingår mötesstationen Vuonoskogen i åtagandet. Kontraktssumman uppgår till cirka 11,5 miljoner kronor.

Goodtechs entreprenad, omfattar arbeten på sträckan mellan Bredviken (Kalix) och Haparanda, samt mötesstationen Vuonoskogen. Arbetena påbörjas i oktober 2011 och skall vara färdigställt till i juni 2012, då den nya sträckningen knyts samman med den befintliga banan mellan Boden och Kalix.

Den nya kustnära sträckningen mellan Kalix och Haparanda kommer att bli 42 kilometer lång. Den byggs framför allt för godstrafik men kan även nyttjas för persontrafik i framtiden. På den nya Haparandabanan kommer man att kunna köra snabbare och med tyngre last än vad som är möjligt idag. Sträckan Kalix-Haparanda blir en enkelspårig järnväg med två mötesstationer, en i Bredviken och en i Vuonoskogen. Bredviken blir också knutpunkten där den befintliga delen av Haparandabanan möter den nya järnvägen.

– Det är glädjande att få fortsatt förtroende i utbyggnaden av Haparandabanan. Vi har bland annat medverkat till leveransen av trafikstyrningssystemet ERTMS, mötesstationerna i Sågbäcken, Bredviken, Gåsträsken och Kalix, säger Göran Jakobsson, ansvarig för försäljning inom Division Infra i Goodtech.