Klart för utbyggnad av Mälarbanan

Kallhälls station. Foto: Holger Ellgaard

Järfälla kommuns detaljplan har nu fått grönt ljus av Mark- och miljööverdomstolen. Nu börjar man formellt att bygga ut järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll från två till fyra spår, vilket är den första etappen i utbyggnaden av Mälarbanan.

Först ut är bygget av en ny bro för Slammertorpsvägen över järnvägen söder om Kallhäll i Järfälla kommun.

- Det är mycket roligt att vi nu kommer igång, säger projektchef Anna Lundman. Tidigare har vi gjort förberedande arbeten på enstaka platser men allt eftersom våra entreprenörer kommer på plats kommer vi arbeta utefter hela sträckan mellan Barkarby och Kallhäll.Det är ett mycket som ska göras på den åtta kilometer långa sträckan, som planeras bli färdig under 2016.

- Vi bygger nya pendeltågsstationer som ska ersätta de befintliga i Barkarby och Kallhäll. Vi bygger också flera broar, tunnlar och flyttar en busstation, säger Anna Lundman. Det innebär en hel del byggstök och att vi kommer att behöva stänga av järnvägen några gånger per år. Tanken är att tågtrafiken i övrigt ska kunna gå som vanligt under byggtiden.När Mälarbanans båda etapper är fullt utbyggda mellan Tomteboda och Kallhäll får pendeltågen egna spår. Det gör det möjligt med tätare turer och bättre punktighet för alla tåg på Mälarbanan.