Banarbete på västra stambanan återupptas

Foto: sxc.hu

Trafikverket kommer att återuppta ett tidigare avbrutet banarbete på Västra stambanan. Det är ett tre kilometer långt spårbyte på sträckan Skövde-Töreboda som ska genomföras.

Arbetet är ett led i ett större pågående arbete som handlar om att upprusta hela sträckan mellan Falköping och Laxå.

Arbetet avbröts i augusti, av ekonomiska skäl, för att återupptas när så är möjligt. Att avbryta ett pågående arbete är olyckligt då personal, maskiner och materiel finns på plats. Trafikverket har därför varit angeläget om att hitta en snabb lösning. Nu finns ekonomiska möjligheter att genomföra spårbytet.

- Vi inser förstås att det innebär stora störningar i trafiken under arbetets genomförande, och vi arbetar därför tillsammans med järnvägsföretagen för att minska störningarna så mycket som möjligt, säger Tommy Jonsson, biträdande chef på Trafikverket Samhälle.

Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg är sliten och hårt trafikerad och Trafikverket vill genomföra arbetena för att undvika fel som måste repareras akut i vinter.

- Vår ambition är att gå mot ett mer planerat underhåll istället för akut oplanerad felavhjälpning. Vi beklagar de störningar som uppstår för kunder och resenärer som det korta varslet om det återupptagna arbetet på Västra stambanan medför, säger Tommy Jonsson.

Arbetet börjar fredag den 9 november och beräknas vara avslutat den 9 december.