”Kostnad för försening drabbar länen i norr”

Återigen meddelar Trafikverket förseningar på starten av Ådalsbanan. Tågtrafiken beräknas komma igång först i augusti 2012. – Det är ohållbart att gång på gång flytta fram öppningen av hela tågsträckan mellan Umeå och Stockholm, uttrycker Erik Bergkvist (S), ordförande regionstyrelsen, Region Västerbotten.

Inledningsvis försenades byggstarten av att regeringen inte sköt till nog med pengar till Trafikverket. Den planerade öppningen i augusti i år sköts fram till december på grund av problem med signalsystemen. Nu vill Trafikverket flytta fram öppningen av banan en tredje gång till augusti 2012 och hänvisar till försenade leveranser.

Nu kräver Norrtåg AB, som är ansvarig för trafiken vid Botniabanan, ersättning från Trafikverket för de kostnader som orsakats av den senarelagda starten och förseningar på grund av problem med signalsystemet. Norrtåg AB ägs av de fyra nordligaste Länstrafikbolagen.

Norrtåg AB hänvisar sina krav på ersättning till att en tredjedel av alla trafikförseningar beror på ett tidigare oprövat signalsystem och man uttrycker till Sveriges Radio Västernorrland att trafiken utsätts för ett experiment av en ny nationell standard, och anser det oacceptabelt att en trafikutövare ska stå för den kostnaden.