Skanska bygger ut del av Mälarbanan

Foto: Olga Frankson

I samband med Mälarbanans utbyggnad från två spår till fyra har Skanska fått i uppdrag av Trafikverket att bland annat bygga två broar och göra en bergsschakt i Slammertorpsområdet, Järfälla kommun.

Projektet har ett ordervärde på 183 miljoner kronor.

För att öka Mälarbanans kapacitet ska en sträcka på totalt 20 kilometer, från Tomteboda till Kallhäll, få en utbyggnad av befintliga spår. Pendeltågen kommer därmed få två egna spår i mitten medan övrig tågtrafik kommer att kunna passera fritt på de två yttre spåren.

Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan, vilket innebär ett nära samarbete mellan beställare och entreprenör. Arbetet startar omgående och beräknas vara färdigt 2016.