Banan Trondheim - Steinkjer ska uppgraderas

Häromdagen meddelade Norges transport- och kommunikationsminister Marit Arnstad att banan mellan Trondheim – Steinkjer ska uppgraderas för 12, 6 miljarder norska kronor.

Regionala politikerna har länge drivit kampanjer för en elektrifiering av banan, vilket skulle minska restiden med en timme. Moderniseringen kommer att göra att den snabbaste restiden på sträckan blir 1 timme och 19 minuter, vilket är långsammare än den ursprungliga målsättningen men väl konkurrenskraftigt med den parallella motorvägen för första gången på årtionden.

Under rusningstid kommer ett tåg varje kvart gå mellan Trondheim och Stjørdal och vartannat kommer att fortsätta till Steinkjer.Uppgraderingen sker i samband med en större väguppgradering av Norges viktigaste väg i nord-sydlig sträckning som löper parallellt med järnvägen.

Förutom elektrifiering omfattar projektet också bygge av dubbelspår mellan Trondheim och Stjørdal, där regionens största flygplats ligger, samt en tunnel som ska minska risken för jordskred.