Sträckan mellan danska Holbæk och Kalundborg elektrifieras

Banedanmark fortsätter att elektrifiera det danska järnvägsnätet. Foto: Banedanmark

Våren kommer att präglas av spårförnyelse när Banedanmark påbörjar arbetet med att förbereda sträckan Holbæk-Kalundborg för framtidens klimatvänliga eltåg. Utfasningen av dieseltåg till förmån för klimatvänliga eltåg är en avgörande del av den gröna omställningen. Nu är det dags för sträckan mellan Holbæk och Kalundborg, som genom ett större banförnyelseprojekt under våren ska göras klart för elektrifiering.

– Elektrifiering är en förutsättning för att vi i framtiden ska kunna använda elektriska tåg som bullrar mindre och släpper ut drygt 85 procent mindre CO2. Under våren tar vi ett viktigt steg i den riktningen när vi ska utrusta de spår mellan Holbæk och Kalundborg. för framtiden och samtidigt börja skapa utrymme för det kommande dragströmssystemet, säger chefen för Elektrifieringsprogrammet i Banedanmark Jette Aagaard.

På sträckan mellan Holbæk och Kalundborg finns flera vägbroar över järnvägen. Och innan man kan sätta upp luftledningar är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med utrymme under broarna. Banedanmark måste därför sänka spåren under flera av broarna. På andra håll är det nödvändigt att bygga helt nya och högre broar, varefter de befintliga broarna tas bort.

Förutom arbetet med att förbereda banan för elektrifieringen ska själva banan mellan Holbæk och Kalundborg rustas upp. För att säkerställa en stabil och bekväm drift i framtiden måste slitna skenor och slipers bytas ut på flera ställen samtidigt som nya växlar installeras. På grund av arbetets omfattning kommer tågen mellan Holbæk och Kalundborg att ersättas av tågbussar under byggperioden.

– Vi hoppas att resenärer ska ha tålamod med projektet som är en viktig del i arbetet med att bygga framtidens gröna järnväg. Vi har valt att samla det mesta av arbetet under en månad för att inte störa längre än nödvändigt, säger Jette Aagaard.