Trafikverket upphandlar planläggning av höghastighetsbanan Stockholm–Göteborg/Malmö

Arkivbild

Under hösten beslutade Trafikverket om förutsättningar för den fortsatta planeringen av hela höghastighetsystemet Stockholm–Göteborg/Malmö. Här ingår inriktning om stationsorter och för Göteborg–Borås är det nu utpekat att Mölndal, Landvetter flygplats och Borås är aktuella ur ett nationellt perspektiv.

I och med de nya förutsättningarna behöver Trafikverket utreda om det finns andra möjliga alternativ på dragning än de som tagits fram tidigare. I arbetet med lokaliseringsutredningen kommer befintliga utredningar att vara en viktig grund att utgå från. Trafikverket kommer också fortsätta pågående dialog med Västra Götalandsregionen om de regionala behoven.

Lokaliseringsutredningen är det första steget i den formella planläggningsprocessen av hela höghastighetsystemet Stockholm–Göteborg/Malmö.