Godskorridoren Scanmed ökar attraktiviteten för järnväg

Karta: Trafikverket

Linda Thulin på Trafikverket, blev i årsskiftet styrelseordförande för godskorridoren Scanmed. I samband med det får Scanmed en ny organisation med målet att öka attraktiviteten för godstransporter på järnväg.

– Järnvägen är ett bra alternativ för företag som behöver transportera stora godsvolymer långa sträckor och för verksamheter som vill satsa på miljön. Transportsektorn står för 30 procent av Europas koldioxidutsläpp. Hela 72 procent kommer från vägtransporter och endast 0,5 procent från järnvägstransporter, säger Linda Thulin. 

Scanmed ska göra det lättare för transportköpare att välja järnvägen. Det gör de genom att erbjuda förplanerade kanaler – en påförhand planerad rutt med koordinerad tidtabell över landsgränserna. De förplanerade kanalerna skräddarsys utifrån beställarnas behov. Kanalerna kan även länkas samman med terminaler och hamnar för vidare transport med båt eller lastbil. Det pågår nu ett pilottest med terminalen i Verona, Italien för att stärka samarbetet.

– De förplanerade kanalerna har varit ett framgångsrikt koncept. Nu behöver transportören bara ansöka om kapacitet en gång, istället för som tidigare i alla länder som ska passeras, säger Linda Thulin.

– Det finns många förutfattade meningar om järnvägstransport, bland annat problem med förseningar och att det är dyrt. Därför genomför vi en undersökning för att se hur pålitlig och kostnadseffektiv godstransporterna via järnvägen är i förhållande till transporter på väg, Resultatet kommer att presenteras senare i år, säger Thulin.