Rättegång om förarlös metro inledd i Helsingfors

Helsingfors metro trafikerar idag med förare. Foto: Helsingfors Stad

För närvarande pågår en rättegång i Helsingfors tingsrätt om den förarlösa metron som slopades för snart fyra år sedan och nästan 10 år efter att upphandlingen startades.

Parterna i tvisten om den förarlösa metron är Helsingfors stads trafikverk HST, Västmetrobolaget och tyska storbolaget Siemens. Avtalet om metrobanans automatisering i Helsingfors undertecknades den 11 december 2008.

Utgångspunkten är att HST och Västmetrobolaget kräver 200 miljoner euro av Siemens medan Siemens vill ha 175 miljoner euro av motparten.

Den 25 september 2009 gjordes mellan parterna en överenskommelse som knöt det förarlösa systemet avtal till västmetron i Esbo. Den 24 september 2012 kom parterna överens om att Siemens utvidgar metrodepån i Helsingfors.

Finländska Trafikverkets upphandlingsexpert Tuija Heinlahti-Guillén, sade till tidningen HBL att ”det var problem med metroleverantören Siemens nästan genast efter att bläcket i avtalet torkat. Det var mellan våren och julen 2008.”

I tingsrätten har HST:s ex-vd Lahdenranta berättat samma sak: Problemen uppstod nästan genast. Projektet som drog ut på tiden slukade allt mer pengar, som skulle ha behövts på annat håll.

Siemens hade en helt annan uppfattning om ombyggnaden av gamla tåg och metrobanor.

Avtalen om en förarlös metro sades upp av Helsingfors stads trafikverk HST och Västmetrobolaget den 21 januari 2015. Vittnesförhören som började den 30 oktober 2018 pågår i flera månader.

Parternas exakta finansiella anspråk förväntas klarna under rättegången som började den 2 oktober 2018. Tingsrätten räknar med att vara klar med domen till midsommaren 2019.