Fortsatta störningar på Västra stambanan

Karta: Trafikverket

Resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg får räkna med fortsatta störningar. Åtgärder efter branden utanför Skövde gör att trafiken flyter bättre sedan i morse. Till helgen väntas restiderna öka då Getingmidjan i Stockholm stängs av.

Efter några dygns intensivt arbete har det ena av de brandskadade teknikhusen återställts. För trafiken förbi Väring – Moholm, norr om Skövde, innebär det en förbättring och större stabilitet.

Snabbtågen fortsätter att köra förbi området med upp till 15 minuters försening utanför rusningstider under morgon och eftermiddag. Under rusningstid kan tågköer uppstå, vilket förlänger restiden med upp till 30 minuter, om inga andra störningar uppstår. Störningen hanteras i samråd med berörda järnvägsföretag.

Det mest skadade teknikhuset håller fortfarande på att repareras och förväntas bli klart i slutet av nästa vecka.