Järnvägsplanen för Västlänken står fast

Foto: Kasper Dudzik

Idag meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut att fastställa järnvägsplanen för Västlänken står fast.

Järnvägsplanen fastställdes av Trafikverket 2016. Beslutet överklagades till regeringen, som i juni 2017 avslog överklagandet. Regeringens beslut har nu rättsprövats av Högsta förvaltningsdomstolen, som alltså meddelar att beslutet ska stå fast.

Järnvägsplanen ger bland annat Trafikverket rätt till den mark som behövs för att bygga Västlänken längs den beslutade sträckan och är också en teknisk beskrivning av anläggningen.

– Dagens dom känns bra och är en bekräftelse på det gedigna arbete som ligger bakom arbetet med att ta fram järnvägsplanen, säger Ulf Edling, verksjurist på Trafikverket.