Utreder banvallar

Foto: Trafikverket

NGJ, Ny generation järnväg, inom Trafikverket ska utreda hantering och utformning av sidoområden för höghastighetsbanor. Projektets syfte är att titta på de sektioner som finns utmed järnvägen: vegetationsfri zon, trädsäkringszon, bankslänt, skärningsslänt, bullervallar och fysiska barriärer.

NGJ står för Ny generation järnväg som är en satsning på höghastighetsjärnväg som ska ge järnvägen i Sverige en ökad kapacitet. NGJ handlar om sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Arbete pågår på delsträckorna: Projekt Ostlänken mellan Järna och Linköping, projekt Göteborg–Borås, projekt Hässleholm–Lund och de avslutade åtgärdsvalsstudierna för sträckorna Linköping-Borås och Jönköping-Malmö.

– Att sköta en anläggning handlar om miljö, arkitektur och LCC, livskostnadscykel. Vi ska försöka hitta det som är mest lämpligt, säger Roger Lundahl som är projektledare.

Gruppen han leder består av tio personer. Här finns exempelvis stängsel- och bullerexperter, de som kan underhåll samt miljöspecialister.

Man kommer att testa olika varianter i slänter. På sträckan Trollhättan–Göteborg, finns det många slänter med bergkross. Där finns nu några års erfarenhet av hur det fungerar. Där blir det testplatser för torrängar. Ska vi slå med slaghack, eller kan vi använda robotar, både självgående och inte självgående? De som arbetar med vägunderhåll har gjort vissa tester med robotar. Det här är inte så stort ännu men klart intressant för framtiden.

– Det är viktigt att vi bygger rätt från början. Det besparar oss såväl tid som pengar när vi underhåller anläggningen. Vi ska också tänka på miljön och vi får inte höja koldioxidfaktorn. Det betyder att vissa utföranden går bort direkt, säger Roger.

Projektet startade i april 2018. Första fasen med fälttester ska vara färdigetablerad under 2018, testerna kommer sedan att pågå under 2019, eventuellt längre beroende på vad vi får för erfarenheter. Det handlar om många slags metoder som alla kommer att utvärderas löpande.