Järnvägsplanen för mötesspår i Stävie vinner laga kraft

Foto: Trafikverket

Persontrafik på Lommabanan är ett glädjande besked för framtida pendlare som vill resa miljövänligt. I och med att järnvägsplanen för ett mötesspår i Stävie vunnit laga kraft så har ännu ett steg tagit för persontrafik på Lommabanan.

Från och med årsskiftet 2020/2021 är det tänkt att persontågstågtrafiken skall vara igång mellan Kävlinge-Lomma-Malmö C. Redan nu vid årsskiftet kan spaden sättas i jorden, därefter sker ombyggnaden i olika steg. Bland annat ska alltså ett mötesspår i Stävie byggas och även nya plattformar i Lomma och Furulund.

På sikt planeras också stationer i Alnarp och Flädie och tanken är att koppla ihop Lommabanan med den kommande ringlinjen i Malmö, som öppnas i december 2018.

 Beskedet från regeringen innebär att projektet kan fortsätta enligt plan för trafikstart med Pågatåg i december 2020, säger projektledaren Olof Fredholm.

För kommunerna kring Lommabanan blir persontrafiken ett rejält lyft. Inom Sverigeförhandlingen finns ett avtal om Stormalmö, där stat och kommuner är överens om finansieringen. I den finns en satsning på Lommabanan som ska generera cirka 29 000 bostäder.