Leveransuppföljning på järnväg nu i Trafikverkets regi

Foto: Trafikverket

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska vidta åtgärder för att i egen regi organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning avseende järnvägsunderhåll. Nu har Trafikverkets arbete slutredovisats och 40 personer har anställts för att genomföra leveransuppföljningar i Trafikverkets regi. Den manuella underhållsbesiktningen sköts däremot även tillsvidare av entreprenörerna.

Trafikverket avvaktar med manuell underhållsbesiktning i egen regi – åtminstone under en övergångsperiod – . Anledningen är bland annat stora förändringar i samband med digitaliseringen och att den manuella underhållsbesiktningen på sikt kommer att minskas, utformas och bedrivas i en annan form enligt Trafikverkets information.