System Verification tar kontrakt med Trafikverket

Foto: System Verification

System Verification vann Trafikverkets upphandling av specialiserad testledare inom ERTMS-projektet. Projektet ska leverera ett helt nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg.

– Vi vill vara med i samhällsprojekt så detta är helt rätt, säger Erik Björhäll, vd System Verification Sverige.

Avtalet gäller en specialiserad testledarroll för verifiering, validering och utrullning inom det gigantiska projektet ERTMS (European Rail Traffic Management System), ett EU-gemensamt signalsystem som ska ersätta slitna järnvägar och underlätta trafiken mellan länder. Det nya signalsystemet införs successivt på det svenska järnvägsnätet och beräknas vara klart år 2035. Avtalet innebär att System Verification får möjlighet att arbeta i ett viktigt samhällsutvecklande projekt, vilket är helt i linje med företagets vision.

– Vi vet att vår specialistkompetens inom Quality Assurance är kritisk och kommer att vara det i långt större utsträckning framöver inom det privata näringslivet, men absolut även inom den offentliga sektorn. Det handlar om att lyckas kombinera hög innovationstakt med säkerhet och hållbarhet, och det är vi duktiga på,” säger Erik Björhäll, vd för System Verification Sverige.

– Vi tror att kravet på ISO-sertifiering kommer i alltfler upphandlingar även inom IT. Du vill veta vad du köper och få oberoende utlåtanden. Vi kan garantera våra kunder strukturerade och genomlysta arbetsprocesser och vi att ständigt arbetar för att minska klimatpåverkan, säger Erik Björhäll.

Avtalet hos Trafikverket är en objektspecifik upphandling på 1 år med option på förlängning ytterligare två år.