Banedanmarks S-Bahn helt digitaliserad

De tre sista S-tågssträckorna är nu anslutna till det nya signalsystemet. Foto: Christoffer Regild

Nu har Banedanmark det nya signalsystemet i bruk på de tre sista sträckorna av S-Bahn. Därmed körs nu hela S-Bahn-nätet med ny digital teknik, vilket kommer att säkerställa resenärerna fler tåg i tid. De miljontals resenärer som varje år tar S-tåget i Köpenhamn kan se fram emot färre förseningar och inställda på grund av signalfel.

De tre sista S-tågssträckorna respektive Frederikssund, Høje Taastrup och Køge är nu anslutna till det nya signalsystemet och därmed är hela S-Bahn nu digital.

Det nya systemet är fjärrstyrt så att lokföraren får signaler digitalt på sin datorskärm i hytten och samtidigt kan tågdriften övervakas med stor precision hela tiden från Banedanmarks trafiktorn. Det gör att trafikledarna med ett automatiserat system kan hantera trafiken mer effektivt och reagera snabbare på incidenter som kan påverka punktligheten.

Färdigställandet av det nya signalsystemet på S-Bahn är en stor vinst för kollektivtrafiken och därmed den gröna omvandlingen av vårt samhälle, säger transportminister Trine Bramsen:

– Vi behöver ännu fler personer som går ombord på vårt S-tåg. Det händer bara om vi fortsätter jobba för både bättre och fler tåg. Det nya signalsystemet på S-Bahn-nätet är förutsättningen för att detta ska bli verklighet. De ska säkerställa större punktlighet – och minska de fel som orsakat frustration för passagerare under flera år. Därför är jag glad över att vi är i mål med en av de största uppdateringarna av vår bana.

Janus Steen Møller, chef för signalsystem i Banedanmark, kommenterar:

– Med det nya signalsystemet kan resenärerna på S-Bahn se fram emot en stabilare tågdrift. Det är en omfattande uppgradering som kommer resenärerna till del i form av färre signalfel och bättre trafikflöde. Därmed har S-tåget kommer i framtiden att bli en ännu mer attraktiv transportform och det är ett viktigt steg i satsningen på en grön omställning och mindre trängsel.

På DSB, som ansvarar för tågdriften aav S-Bahn, är glädjen stor över det nya signalsystemet,

– Eftersom det nya signalsystemet har rullats ut på S-Bahn har våra kunder upplevt stabil drift med färre signalfel och förseningar. Samtidigt får våra lokförare en enklare vardag med ett automatiserat system som möjliggör en mer flexibel trafikledning, säger Per Schrøder, verksamhetsdirektör på DSB.