Trafikverket byter signalställverk i Fagersta

Trafikverket har moderniserat järnvägen genom att byta signalställverk i Fagersta. Nu har Trafikverke driftsatt det nya ställverket. Ställverksbytet är också en förutsättning för att vidareutveckla platsen och bereda vägen för andra investeringar.

Ställverket i Fagersta har passerat sin tekniska livslängd och behövde bytas ut för att tågtrafiken i Bergslagen ska fungera.  Fagersta är en pilotanläggning där leverantören Hitachi har utvecklat ett nytt ställverk med konventionell ATC-teknik. Det behövs för det nya systemet ERTMS och det gamla ATC kommer att existera parallellt innan alla ställverk har ERTMS.

x

Bytet av signalställverket gick enligt plan: Foto: Trafikverket

Trafikverket har tre pilotbanor för ERTMS-systemet samt två pilotanläggningar för det konventionella ATC-systemet. Ställverket i Fagersta är en sådan konventionell pilotanläggning och driftsattes med Hitachis system M11H.