Infranords gula underhållståg får nytt signalsystem

Hitachi Rail digitaliserar Infranords gula underhållståg med signalsystemen ERTMS och STM-ATC2. Foto: Infranord

Hitachi Rail har tecknat ett nytt avtal om att installera ny digital signalteknik ombord på två underhållståg som drivs av det svenska järnvägsunderhållsföretaget Infranord. Digitaliseringen av tågen kommer hjälpa Infranord i deras arbete med underhåll av järnvägsnätet i hela Norden. Tågen, som kallas "Tb lok", används av operatörer i hela Norden, för att på ett säkert och tillförlitligt sätt underhålla järnvägsnätet, oberoende av utmanande vinterväderförhållanden.

Inom ramen för kontraktet kommer Hitachi Rail att konstruera, bygga, installera, testa och driftsätta det fordonsbaserade signalsystemet baserat på ERTMS-teknik och STM-ATC2. Kombinationen av ERTMS- och STM-ATC2-teknik kommer att göra det möjligt för Infranords viktiga underhållsaktivitet att ske på både uppgraderade och konventionella delar av järnvägen, en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna fortsätta rulla ut sitt bredare digitaliseringsprogram över hela landet. Även om dessa tekniker är vanligare på vagnparken för passagerar- och godstrafik, är användningen av tekniken på underhållståg ett innovativt steg för både Infranord och Hitachi Rail.

Eric Morand – VP Nordics Hitachi Rail kommenterar: "Vi är tacksamma för Infranords förtroende för Hitachi Rail att leverera avancerade digitala tågkontrolllösningar ombord på Tb loken. Lösningen kommer att bidra till att under hela året säkerställa säkerheten och tillförlitligheten i järnvägsnätet i Skandinavien.