Hitachi Rail uppgraderar lok åt Nordic Re-Finance

Hitachi utrustar 27 TMe-lokomotiv med ERTMS and STM på uppdrag av Nordic Re-Finance. Foto: Hitachi

Nordic Re-Finance har tilldelat Hitachi Rail ett kontrakt för att utrusta sin flotta av 27 TMe dieselelektriska lok som är verksamma i Sverige, Norge och Danmark med ETCS och Specific Transmission Module, STM.

Leasingföretaget Nordic Re-Finance förvärvade 26 sexaxlade enheter från DSB i november efter operatörens övergång till elektrisk dragkraft. TMe-loken kommer att ses över då Hitachi kommer att anpassa loken för ETCS Baseline 3 release 2 till 175 kilometer i timmen.

Loken kan köra både passagerar- och godståg över hela Skandinavien. STM är ett gränssnitt mellan European Vital Computer för kommunikation med det äldre klass B ATP-systemet. ATC kommer också att monteras på flottan för att möjliggöra drift i Sverige. Loken kommer sedan att göras tillgängliga för hyreskontrakt.