Stark kritik mot Trafikverket i ny bok

Foto: Roos&Tegner

Första vdd:n för utmanaren till SJ:s 150-åriga monopol, MTR Express, har skrivit en bok om svensk järnväg och sina upplevelser av att etablera en ny tågoperatör. I Nya spår på gammal räls riktar Johan Söör hård kritik mot Trafikverket och tar tempen på svensk järnväg.

— En av mina slutsatser är att allt inte handlar om hur många miljarder som anslås till underhåll av järnvägen. Det finns mycket att vinna på att jobba med mjuka faktorer såsom ledarskap, styrning och resultatuppföljning för att förbättra svensk järnväg. Detta gäller särskilt inom Trafikverket, men tyvärr har denna fråga hamnat i skymundan, säger Johan Söör.

Johan Söörs kritik mot Trafikverket handlar främst om två områden: för det första kritiserar han myndighetens brist på en resultatorienterad ansvarskultur, från ledningsnivå och utåt i organisationen. Han ger flera exempel på situationer som inte hade tolererats i konkurrensutsatta, effektiva verksamheter och som inte heller möter de krav som tågresenärer har. Exempelvis situationer där tåg vid trafikstörningar blivit extra försenade i onödan till följd av svaga rutiner hos Trafikverket. Han menar att en privatisering av Trafikverkets trafikledning kan vara en nödvändig åtgärd om myndigheten själv inte förmår hantera allmänhetens krav på kvalitet och effektivitet.

För det andra kritiserar han myndighetens hantering av konkurrens och olika aktörer på spåren. Författaren menar att Trafikverket agerat yrvaket inför en situation med flera tågoperatörer som konkurrerar på samma spår. Trafikverket ska enligt Järnvägslagen fördela spårkapacitet konkurrensneutralt, vilket inte alltid har gjorts. Transportstyrelsen har tidigare haft synpunkter på samma process och i boken nämns ett exempel där en person vid Trafikverkets trafikledning omplacerades för att personen inte agerat konkurrensneutralt.

Boken innehåller även förslag på sex förbättringsområden för svensk järnväg.

Nya spår på gammal räls är ett unikt försök att beskriva utmaningarna för en ny kommersiell tågoperatör på vad som kallats världens mest avreglerade järnväg. Johan Söör var MTR Express första vd och under fem år ansvarig för att bygga upp och leda snabbtågsoperatören. Han har en bakgrund från konsultfirman McKinsey & Company där han specialiserade sig på rese- och transportbranschen i Europa och Nordamerika.