Repetitionsutbildningar i elsäkerhet för järnvägen

Bild: Trafikverket

Utbildningarna i elsäkerhet för järnvägen vänder sig främst till lärare i elsäkerhet. Närvaro vid någon av nedan uppräknade informationsträffar krävs för att ha behörighet att repetitionsutbilda personal med elsäkerhetsfunktioner för arbete i Trafikverkets järnvägsanläggningar.

Informationsträffarna genomförs vid fyra tillfällen på tre olika orter 2018, Malmö, Göteborg, Stockholm.

Den elkraft som Trafikverket köper levereras som 132 kV, 3-fas högspänning med frekvensen 50 Hertz. Tågen drivs med 15 kV, 1-fas med frekvensen 16,7 Hz. Elkraften måste därför omvandlas i så kallade omformarstationer, som finns med jämna mellanrum utmed järnvägen.