Kritik mot Göteborgs spårvägar

Foto: Göteborgs spårvägar

Transportstyrelsen kräver att trafikkontoret i Göteborg åtgärdar en rad säkerhetsbrister kopplade till stadens spårvagnsnät. Bland annat saknas ett ordentligt system för registrering av alla avvikelser på spårvägen. Om detta rapporterar SVT Nyheter Väst.

Trafikkontoret saknar även rutiner för analys av avvikelser. Detta kan leda till att fel på spårvägen inte åtgärdas på ett korrekt sätt, enligt föreläggandet. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Transportstyrelsen utfärdar även ett liknande föreläggande mot Göteborgs säkerhetsarbete på järnvägen. Bland annat saknar trafikkontoret en rutin för utredning av olyckor och tillbud på järnvägen. Göteborgs stad har till den 17 september på sig att redovisa planerade åtgärder. Bristerna upptäcktes vid en säkerhetsrevision tidigare i år.