Infranord besiktigar järnväg med drönare

Foto: Infranord

Drönare ska göra  besiktningarna av järn­vägen säkrare och effektivisera arbetet på och kring spåren.  I veckan fick personal  hos Infranord i Helsing­borg, som bygger och underhåller järnvägen, bekanta sig med det nya  arbetsredskapet. Det rapporterar Landskrona Posten.

– Idag är första gång ­ en vi tittar på vad vi skul ­ le kunna använda tekni ­ ken till. Kolla vegetation  är en sak vi har pratat om. Besiktiga kontaktledningar, för att vid felavhjälpning snabbare kunna åtgärda och släppa på trafiken, är en annan, säger  Erik Hellberg, besiktnings ­ansvarig hos Infranord till tidningen.

Drönarna  har utvecklats  mycket de senaste åren vilket har gjort dem mer användbara och lättillgängliga. För Infranord handlar det  om att utveckla  sina be siktningar. Med drönare  kan man få tillgång till sp­åren utan att beträda dem  vilket spara mycket tid  mot en vanlig besiktning,  menar Erik Hellberg.

– Huvudsyftet är ju att tågen ska kunna gå  som de ska. Det största  problemet för oss är att  vi inte får komma ut och  besiktiga  spåren i den mån  vi vill. Med drönare behöver vi inte vara ute i spår ­ miljö, utan kan stå vid si­dan av och sedan sitta vid datorn och kontrollera resultatet.